VÝVOJ DESKTOPOVÝCH APLIKÁCIÍ

  • Implementácia nových desktop aplikácií na báze .NET
  • Portovanie existujúcich desktop aplikácií
  • Pripojenie / integrácia desktop aplikácií do radu iných systémov (Exchange, SharePoint, atď.), viac info na www.connecting-software.com

Rastúca informačná spoločnosť umožňuje automatizovať každodenné procesy. Používaním .NET platformy môžU byť grafika a konzolové apilkácie realizované oveľa jednoduchšie.

Aplikácie pre osobné počítače sú stále najpoužívanejšie aplikácie po celom svete. Sú spustené lokálne v počítači klienta a práca s nimi je oveľa jednoduchšia a rýchlejšia v porovnaní s inými apikáciami.

Náš kvalifikovaný tím má dlhoročné skúsenosti v oblasti desktopových aplikácií. Zároveň si držíme s novými technológiami na trhu a aktívne obohacujeme naše portfólio zručností.