Vývoj softvéru na mieru

.NET Vývoj

CNS Soft ponúka vysoko kvalitné služby v oblasti vývoja. Radi by sme Vám predstavili kľúčové oblasti:

 • Vývoj SW pre platformu .NET
 • Konzultácie
 • Outsourcing a vývoj za rozumnú cenu
 • Skutočné riešenia – optimalizáciu výkonu a technologické audity

CNS Soft dokončil mnoho úspešných projektov na rôznych platformách a operačných systémoch. Vývojové tímy sú zostavené podľa individuálnych potrieb projektu. Účinná spolupráca s klientom má pozitívny vplyv na výsledok.

Druhy aplikácií:

 • Aplikácie pre desktop
 • Webové aplikácie
 • Serverové aplikácie
 • Softvér pre sklady
 • Mobilné aplikácie
 • Embedded aplikácie
 • Komunikačné aplikácie
 • Kolaboratívne aplikácie, a.i.

C/C++ Vývoj

CNS Soft tiež ponúka C/C++ vývoj. C/C++ sa používajú v kritických softvérových oblastiach a lokalitách, napríklad kde je požadovaný extrémne vysoký výkon aplikácie alebo rýchly vstup a výstup. Často sa používajú s cieľom zabezpečiť maximálnu dostupnosť služieb a prevádzku v reálnom čase, napríklad v leteckom alebo automobilovom priemysle.

Odborníci z nášho tímu majú dlhodobé medzinárodné skúsenosti v oblasti vývoja aplikácií v C/C++.

Dokončili sme projekty v týchto oblastiach::

 • VoIP komunikácie
 • Spracovanie dát
 • Navigačné systémy
 • Sieťová a dátová komunikácia (TCP, RS232, RS485)
 • Middleware
 • Hardvérová komunikácia
 • Kryptografické systémy, bezpečnostné systémy, systémy elektronických podpisov

V závislosti od projektu boli aplikácie realizované na následucjúcich platformách:

 • MS Windows
 • Linux
 • Unix a iné