VÝVOJ MOBILNÝCH APLIKÁCIÍ

  • Samostatné aplikácie
  • Mobilné aplikácie pre zber dát
  • Aplikácia ako súčasť nových informačných systémov
  • Aplikácia pre spracovanie dát v teréne
  • Podpora výrobných procesov a logistiky
  • Podpora pre geografické a informačné systémy s využitím GPS, a.i.

Počet ľudí, ktorí aktívne využívajú mobilné zariadenia neustále rastie. Každoročne sa zvyšuje výkonnosť týchto zariadení. Možnosti užívateľa sa neustále rozširujú.

CNS Soft vyvíja aplikácie pre mobilné zariadenia v spolupráci s našimi zákazníkmi. Našim cieľom je umožniť našim klientom, aby optimálne využívali potenciál svojich zariadení.

Používanie mobilných zariadení je možné pripojiť k centrálnym informačnýcm systémom a tie umožňujú zákazníkom pracovať ako online tak aj offline.