VÝVOJ APLIKÁCIÍ SERVERA

  • Vývoj procesu pohonných systémov
  • Komunikačné aplikácie
  • Softvér pre sklady a analýza dát OLAP
  • Vývoj “middleware” systému
  • Systémy pre content management (CMS) a ich riešenia
  • Optimalizácia existujúcich systémov: zaťaženie a rýchlosť, a i.

Jednou z našich hlavných oblastí je vývoj “backend” systémov. Môžeme vyvinúť systém riadenia procesov alebo systémov pre správu malého , stredného alebo veľkého objemu dát.

Dosiahli sme skvelé výsledky a získali veľmi pozitívnu spätnú väzbu od našich klientov k backend systémom čo sme vyvinuli. Tieto systémy umožňujú spracovať štandardné a aj veľké možstvo dát.