VÝVOJ WEBOVÝCH APLIKÁCIÍ

  • Vývoj firemných portálov na platforme ASP.NET
  • Pripojenie portálov k už existujúcim interným systémom
  • E-shop implementácia
  • Layout a realizácia komplexných riešeníach
  • CMS implamentácia
  • Implamentácia RIA – Silverlight 1,1 -5,0
  • Úprava a prispôsobenie prostredia SharePoint na základe potrieb zákazníka

V poslednej dobe vzrástol počet žiadostí zameraných na koncových a mobilných užívateľov. Tieto aplikácie sú vyvinuté s úmyslom, aby boli prístupné online. Internet a web sú naším každodenným zdrojom informácií a takmer každá firma prezentuje svoje produkty a služby prostredníctvom svojej vlastnej domovskej stránky. Podniky používajú svoje firemné webové stránky pre internú a externú komunikáciu, ako aj pre správu dát.

Na rozdiel od minulosti je internetový obsah viac zobrazovaný v multimediálnom rozmere. Mnoho softvérových spoločností vytvorilo nové technológie a štandardy na obohatenie webového obsahu. Jedným z týchto štandardov je RIA Standard (Rich Internet Applications) od Microsoftu. Ten umožňuje rozvoj interaktívneho obsahu, so silnejšou podporou multimédií.